VELKOMMEN

BARIN – The Board Of Airline Representatives in Norway er en bransjeforening som fremmer næringsinteressene for ruteflyselskaper som opererer til/fra/innen Norge eller har egen organisasjon/representasjon i Norge. Blant medlemmene er det også ruteflyselskaper som enten har operasjon eller organisasjon/representasjon i de nordiske land.

BARIN skal ivareta interessene for sine medlemmer i bransjerelaterte saker som har en kollektivt betydning for medlemmene.

Våre roller inkluderer engasjement med politikere og byråkrater på høyeste nivå, departementene, Luftfartstilsynet, Avinor og andre relevante organisasjoner.

BARIN samarbeider også fra sak til sak med andre bransjeorganisasjoner som; IATA, NHO-Luftfart, VIRKE-Reiseliv, Oslo AOC, Airport Coordination Norway og andre.

Styret består av 6 medlemmer og et Sekretæriat som organiseres av generalsekretæren.

BARIN søker å nå våre mål ved aktivt å representere medlemmenes kollektive interesser i vår dialog med:

  • Politikere
  • Departement/byråkrater
  • Avinor/Luftfartstilsynet

Som man kan forvente av en bransjeorganisasjon, det meste av vårt arbeid forgår bak kulissene og går ut på å ivareta medlemmenes interesser, samtidig med å holde medlemmene fortløpende oppdatert på informasjon og rammebetingelser som kan ha betydning på deres mulighet til å drive sin virksomhet i Norge.

BARIN involverer seg IKKE i følgende aktiviteter:

  • Saker som angår prispolitikk og kommersielle avtaler.
  • Kommersielle avtale mellom medlemmene og deres distribusjons kanaler.
  • Saker relatert til kommersiell konkurranse eller diskusjon medlemmer imellom omkring dette tema.

Flere av de store norske flyselskapene er medlem av BARIN, men majoriteten av medlemmene er utenlandske flyselskaper og dette reflekteres ved at BARIN som bransjeorganisasjon arbeider med et internasjonalt perspektiv for å ivareta ruteflyselskapenes interesser i Norge.